Login:   Hasło:  
 Zapamiętaj mnie
Nie masz jeszcze konta ? Zarejestruj się!

REGULAMIN SERWISU

opublikowany 07 lipca 2009 godz. 22:00 GMTMojePrzysmaki.pl, serwis internetowy - kulinarny serwis internetowy posiadający funkcje społecznościowe, z treścią tworzoną przez użytkowników serwisu. Serwis dostępny jest pod adresem http://www.mojeprzysmaki.pl

właściciel serwisu - właścicielem serwisu jest firma Cliq Media Ltd. mająca siedzibę w Londynie, pod adresem: 35 Bushey Court, Bushey Road, SW20 0JF Londyn, Wielka Brytania.

użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna, niepełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zgodę opiekuna prawnego lub przedstawiciel osoby prawnej, który zarejestrował się w serwisie i otrzymał dostęp do konta, do którego loguje się za pomocą identyfikatora (login) i unikalnego hasła.

usługa - dostarczenie użytkownikowi mechanizmów społecznościowych pozwalających na publikowanie swoich przepisów kulinarnych, komentowanie i ocenianie przepisów innych użytkowników.


1. Warunkiem koniecznym do korzystania z usług serwisu MojePrzysmaki.pl jest akceptacja wszystkich postanowień niniejszego regulaminu. Zakładając konto użytkownik oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego regulaminu i w pełni je akceptuje.

2. Użytkownik, którzy rozpoczął korzystanie z usług serwisu przed opublikowaniem niniejszej wersji regulaminu w przypadku braku akceptacji dla jego postanowień powinien niezwłocznie przestać korzystać z usług serwisu.

3. Jeden użytkownik może posiadać tylko jedno konto w serwisie.

4. Usługi świadczone przez MojePrzysmaki.pl są bezpłatne. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych usług płatnych w przyszłości.

5. Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści, jakie znajdują się na stronach umieszczonych w serwisie przez użytkowników. Odpowiedzialność za wyżej wymienione treści ponoszą wyłącznie użytkownicy. W przypadku wykrycia treści zabronionych konto użytkownika zostanie skasowane bez uprzedniego powiadomienia, a informacja o koncie i użytkowniku zostanie zarchiwizowana aby spełnić ewentualne żądania władz upoważnionych do dostępu do danych.

6. Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich, praw własności intelektualnej na stronach użytkowników. W przypadku otrzymania informacji o naruszeniu wspomnianych praw Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania konta użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy, a w przypadku stwierdzenia naruszenia praw autorskich i własności intelektualnej do usunięcia konta użytkownika.

7. W celu ochrony swojego wizerunku właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania materiałów kontrowersyjnych, naruszających poczucie dobrego smaku, zawierających treści erotyczne lub promowanych przez użytkowników z wykorzystaniem technik niezgodnych z etykietą sieciową.

8. Materiały zamieszczone poprzez użytkowników, pytania, odpowiedzi, oceny czy zdjęcia mogą zostać wykorzystane poprzez właściciela serwisu w celach promocyjnych, w innych serwisach, a także w innych rodzajach publikacji.

9. Serwis gromadzi dane osobowe w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Użytkownik zakładając konto w serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez właściciela serwisu, także do celów marketingowych. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, edycji i usunięcia danych przekazanych podczas rejestracji konta. W przypadku podania przez użytkownika nieprawdziwych danych osobowych właściciel serwisu może bez żadnego ostrzeżenia usunąć konto użytkownika.

10. Podanie adresu poczty elektronicznej podczas rejestracji użytkownika w serwisie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie korespondencji, w tym także korespondencji handlowej od właściciela serwisu i jego partnerów w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

11. Właściciel serwisu dokłada wszelkich starań, aby usługi były świadczone na najwyższym poziomie. Nie ponosi odpowiedzialności za ich nieprawidłowe funkcjonowanie. Użytkownik korzysta z usług serwisu na własną odpowiedzialność. Przerwy w dostawie usługi lub inne błędy nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń w stosunku do właściciela serwisu.

12. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia usługi. Z tego tytułu użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia.

13. Właściciel serwisu nie odpowiada za skutki wykorzystania przez osoby trzecie haseł użytkownika niezależnie od sposobu ich uzyskania.

14. W przypadku stwierdzenia niepożądanych działań wpływających na pracę serwisu, nieobjętych w niniejszym regulaminie, właściciel może zablokować konto lub część materiałów użytkownika.

15. Naruszenie zasad niniejszego regulaminu skutkuje blokadą, a w konsekwencji usunięciem materiałów/konta użytkownika. W przypadku notorycznego naruszania regulaminu Właściciel ma prawo usunąć konto użytkownika. Decyzje o usunięciu konta użytkownika podejmuje samodzielnie Właściciel serwisu lub osoba przez niego upoważniona. Od decyzji o usunięciu strony lub konta użytkownikowi nie przysługuje odwołanie.

16. Obowiązującą wersją regulaminu jest ta, opublikowana na niniejszej stronie. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie bez powiadamiania użytkowników, wskazując jedynie datę ostatniej modyfikacji regulaminu.

17. Wnioski, uwagi, skargi odnośnie funkcjonowania usług można składać za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie MojePrzysmaki.pl, a także listownie na adres właściciela serwisu.